Teşvik sisteminin uygulama biçimi, fuar öncesi ve sonrası süreçlerin takibi ve teşvik dosyalarının hazırlanmasını sağlıyor, teşvik alınana kadar takibini yapıyoruz.